Over ons

Home / Over ons

Over ons

De Kangoeroe Community School is een particuliere Brede basisschool in Paramaribo/ Suriname. Wij zijn een brede school omdat wij kinderopvang, naschoolse opvang en basisonderwijs aanbieden.

De Kangoeroeschool bestaat langer dan 40 jaar als peuter- en kleuterschool. Sinds enkele jaren zijn we een volwaardige Kangoeroe Community School (met basisschool). Ons team telt 65 personeelsleden verdeeld over de kinderopvang, de basisschool, onderwijsondersteunend, niet onderwijsondersteunend personeel en de naschoolse opvang. Wij hebben een jong team dat zich richt op kindvriendelijke opvang en leerlinggericht onderwijs. Kortom we zijn een lerende school met heel veel dynamiek en toewijding.

Wij creëren een krachtige leeromgeving met een duidelijke kindgerichte missie en visie over onderwijs en (op)voeding. Onze nadruk ligt in onze eigen stijl, muzische vorming, onze benadering van het jonge kind, volgen van trends in het onderwijs, cultuur en ICT onderwijs.

Al jaren voeren wij een gezonde voeding of traktatiebeleid. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten komt u dan gerust langs aan de Edmundstraat 3-5 te Paramaribo in de wijk Uitvlugt voor een rondleiding of voor het maken van een afspraak.

Missie

Het streven is om elk kind, dat in wezen heel uniek is, zich zo goed mogelijk te laten ontplooien zodat het kan uitgroeien naar een zo volledig mogelijk mens. Daarbij gaat het om een brede ontwikkeling waar naast het cognitieve ook vaardigheden worden ontwikkeld op het gebied van de creatieve, sociale, emotionele, culturele en lichamelijke vorming.

Visie

De visie van de Kangoeroe Community School is om middels moderne, innovatieve veranderingen de opvang en het onderwijs voor kinderen te verbeteren en aan te passen aan toekomstige maatschappelijke eisen, teneinde die kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de steeds snellere veranderingen in de samenleving.

Bestuur

Het bestuur van de Kangoeroe Community School bestaat uit drie leden. De formele portefeuille verdeling ziet er als volgt uit.

  • Jerrel Simons: fungerend Voorzitter
  • Ramond Mayland: Penningmeester
  • Diana Sweet: Secretaris