Onderwijsconcept KANGOEROE HIGH
De Kangoeroe High (voortaan afgekort als KH) is een Surinaamse particuliere middelbare school, HAVO/VWO met Surinaamse en Nederlandse invloeden. .

Ons onderwijsconcept :
Het uitgangspunt voor het opzetten van de KH is vooral een logisch gevolg van de doorgaande ontwikkelingslijn die de KCS biedt. Onze eigen identiteit en de moderne, eigenzinnige onderwijsvisie van de KCS zullen ook in ons voortgezet onderwijs herkenbaar zijn.

  • KH voor voortgezet onderwijs met bevoegde docenten.
  • Kleine beheersbare groepen van 15-20 leerlingen.
  • Een combinatie van digitaal en traditioneel onderwijs.
  • Muzische vorming en aandacht voor Cultuureducatie.
  • Kwalitatief goed onderwijs op middelbaar-niveau.
  • Zelfontwikkeling stimuleren en vaardigheden aanleren bij leerlingen d.m.v. Coaching en begeleiding bij de o.a. Studie-coaching, Omgangskunde, MyschoolsNetwork & 21e -eeuwse vaardigheden.
  • Een“Leefhuis” waarin wij leerlingen een steuntje in de rug zullen geven voor meer zelfvertrouwen t.b.v. het vervolgonderwijs.
  • Leerlingen enthousiast maken om hun talenten in te zetten.
  • Aandacht voor cognitief begaafden.

Onderbouw, leerjaren 1, 2 en 3 van de Kangoeroe High.
In de onderbouw is de lessentabel voor havo, vwo en mulo vrijwel identiek.
Bij ons leren leerlingen zelfstandig maar ook met elkaar. In de loop van het derde leerjaar wordt de student voorbereid op de keuze van de verdere studierichting, alsmede de keuze van het vakkenpakket. Vanaf de start van de loopbaan op de KH wordt de student begeleid en geadviseerd door de mentor, de schooldecaan en coaches. De ouders/verzorgers worden uitgenodigd voor een informatieve ouderavond, waar ze informatie over mogelijke keuzes krijgen.

VWO
Het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) duurt in totaal 6 jaar. In de beginjaren concentreren wij ons vooralsnog op het atheneum. In het derde jaar van het VWO wordt de student voorbereid op de keuze van het vakkenpakket.