Boeken Beleid

Methoden en boekenbeleid Kangoeroe High 2020-2021.

Als nieuwe particuliere Middelbare School, Kangoeroe High (KH), met een moderne uitstraling, hanteren wij een leermiddelenbeleid om met de beste leermiddelen in school de beste onderwijsresultaten te halen. Leermiddelen zijn kostbaar vandaar dat wij onze leerlingen stimuleren goed en zorgvuldig om te gaan met hun studieboeken.

De KH groeit gefaseerd en is volledig op het schoolgeld aangewezen. Wij maken overwegend gebruik van nieuwe methoden / boeken die betrokken worden uit Nederland. De school heeft zelf geen boeken maar faciliteert de beschikbaarheid hiervan. Er is voor deze constructie gekozen vanwege de grote investering die hiermee gepaard gaat om een boekenbank aan te leggen.

Boekenmarkt:
1. Voor het nieuw schooljaar kunt u gebruikte boeken aanschaffen op de boekenbeurs van de school. Let wel zolang de voorraad strekt.
Als er geen gebruikte boeken meer op voorraad zijn, komt u in aanmerking voor een nieuw pakket dat wordt besteld in Nederland tegen de nieuw prijs.
2. Aan het eind van elk schooljaar bestaat de mogelijkheid om dit boekenpakket door te verkopen aan een (nieuwe) leerling van de KH. De gebruikte boeken zijn goed onderhouden en hebben een zekere gebruikswaarde.
3. U mag ook zelf andere ouders benaderen om de boeken van het volgend schooljaar over te kopen.
4. De prijs voor een nieuw boekenpakket bedraagt voor dit schooljaar
2020 -2021, $ 650,- / ± € 580,- per leerling.

Let wel:
● Het boekengeld voor het 3e leerjaar dient vanwege de bestelling in het buitenland uiterlijk 10 augustus 2020 volledig betaald te zijn.

● Aangezien de ontvangen middelen meteen worden ingezet is bij annulering geen restitutie mogelijk.