Brede School

Op onze brede school vindt u een kinderopvang, een basisschool en naschoolse opvang onder één dak. Het bieden van deze diensten maakt ons zo uniek en maakt de kinderen, onderwijzers en ouders sterk. Door opvang en onderwijs te combineren hoeft u niet twee verschillende plaatsen te bezoeken. Wij bieden een doorlopende leerlijn. Wellicht is dit voor u ook een uitkomst!

Wij bieden kinderopvang voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Kinderen worden liefdevol verzorgd en de ontwikkeling van de kinderen wordt op een speelse manier gestimuleerd.

De kinderen van de kinderopvang stromen door naar de kleuterschool en zo naar het basisonderwijs.

Op onze basisschool worden kinderen klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs.Wij hebben over de laatste 5 schooljaren een gemiddeld slagingspercentage van 94,9%. Hier zijn wij heel trots op en hebben wij in samenwerking met de leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen bereiken.

lees meer

Wij gaan op onze school mee met de actuele trends op het gebied van onderwijs. In samenwerking met het MINOV zijn wij van start gegaan met de nieuwe onderwijsmethodes die landelijk gebruikt worden. Om ons meer in de leerstof te kunnen verdiepen maken wij gebruik van een digibord. Hierop kunnen wij navigeren op het internet en verrijkend lesmateriaal aanbieden voor de lessen. Naast de Surinaamse methoden gebruiken wij aanvullende methodes en tests uit landen van de Nederlandse taalunie.

Door steeds meer gebruik te maken van onderwijsondersteunende middelen zoals de mediatheek met computers, het digibord, leesboeken en muziekinstrumenten brengen wij variatie aan in het leren. Hierdoor ontstaat “Leer-kracht”.

 

Als de school uit is, bieden wij ook naschoolse opvang aan. Dit is bedoeld voor de kinderen waarvan de ouders werken na schooltijd. Deze naschoolse opvang is vanaf 12:30 uur tot 17:00 uur. Hier proberen wij bij de kinderen op een speelse manier de creatieve ontwikkeling te stimuleren. De kinderen hebben hier veelal de keus uit verschillende activiteiten.

lees meer

Op de Kangoeroe Community School bestaat de mogelijkheid om 2x per week zwemles te volgen. De zwemlessen worden gegeven in kleine groepjes, waarbij de nadruk ligt op meer individuele aandacht. Hierdoor wordt een kans gecreëerd om de zwemvaardigheid van het kind te verbeteren. Afhankelijk van de bewegings-leermogelijkheden en natuurlijk vorderingen van het kind bestaat er de mogelijkheid tot het behalen van zijn/haar zwemdiploma. De zwemlessen worden verzorgd door de bekende Peter en worden gegeven in ons eigen zwembad van de Kangoeroe Community School. De kinderen van de NSO hebben de mogelijkheid om elke dinsdag middag zwemlessen te volgen en doen op de vrijdag recreatie zwemmen.

lees meer

Schoolbreed werken wij themagericht, gaan wij in op de actualiteiten uit de samenleving en vieren wij nationale feesten.

Stichting Kangoeroe Community School: Een Nieuw Tijdperk van Ontwikkeling

Welkom bij de Kangoeroe Community School!

We staan aan het begin van een spannende nieuwe fase, vol met ontwikkelingen die onze school zullen transformeren. Ons doel? Om onze leerlingen een nog betere leerervaring te bieden en een positieve impact te maken in onze gemeenschap. Lees verder om meer te weten te komen over onze plannen en hoe we samenwerken aan de toekomst.

Wat Staat er te Gebeuren?

– Verandering en Groei: Net zoals een kangoeroe nooit stilzit, zijn wij altijd bezig met verbeteren. We zorgen voor een plek waar kinderen vanaf hun jongste jaren tot aan hun tienerjaren kunnen leren en groeien.

– Het Integraal Kind Centrum (IKC): We zijn trots op de opening van ons IKC, een plek die onderwijs biedt voor alle leeftijden onder één dak. Dit betekent een vloeiende overgang van de ene fase naar de andere, in een vertrouwde omgeving.

Uitbreidingsplannen:

We zijn niet alleen druk bezig met het verbeteren van ons huidige aanbod, maar ook met uitbreiding. Een gloednieuw gebouw van de Kangoeroe High zal binnenkort verrijzen. Dit maakt het mogelijk om nog meer leerlingen te verwelkomen en een breed scala aan activiteiten aan te bieden.

Waar Moeten We Rekening Mee Houden?

Met de uitbreiding komen uitdagingen, zoals hoe we omgaan met meer mensen en activiteiten op school. We denken na over verkeersdrukte en hoe we dit het beste kunnen aanpakken, bijvoorbeeld door verkeersregelaars in te zetten en te zorgen voor goede toegankelijkheid.

Onze Doelen:

We willen meer plekken creëren voor kinderen en zorgen dat onze school een nog betere plek wordt voor educatie. Het oude gebouw krijgt een nieuwe functie als dependance, waardoor we onze ruimte optimaal benutten.

Door uit te breiden en te moderniseren, maken we niet alleen onze school mooier, maar dragen we ook bij aan een betere buurt. Dit is onderdeel van onze inzet voor de gemeenschap.

Op Weg naar de Toekomst:

Dit alles doen we met het doel om onze leerlingen de beste kansen te bieden en ze voor te bereiden op de wereld van morgen. Ons nieuwe IKC zal een plek zijn waar van baby tot tiener iedereen kan leren, ontdekken en groeien.

We nodigen u uit om samen met ons deze reis te maken. Samen bouwen we aan een toekomst waarin elk kind de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen.

Voor meer informatie over onze bouwplannen neem contact op met onze directie.