Over Ons

De Kangoeroe Community School is een particuliere Brede basisschool in Paramaribo/ Suriname. Wij zijn een brede school omdat wij kinderopvang, naschoolse opvang en basisonderwijs aanbieden.

De Kangoeroeschool bestaat langer dan 40 jaar als peuter- en kleuterschool. Sinds enkele jaren zijn we een volwaardige Kangoeroe Community School (met basisschool). Ons team telt 65 personeelsleden verdeeld over de kinderopvang, de basisschool, onderwijsondersteunend, niet onderwijsondersteunend personeel en de naschoolse opvang. Wij hebben een jong team dat zich richt op kindvriendelijke opvang en leerlinggericht onderwijs. Kortom we zijn een lerende school met heel veel dynamiek en toewijding.

Wij creëren een krachtige leeromgeving met een duidelijke kindgerichte missie en visie over onderwijs en (op)voeding. Onze nadruk ligt in onze eigen stijl, muzische vorming, onze benadering van het jonge kind, volgen van trends in het onderwijs, cultuur en ICT onderwijs.

Al jaren voeren wij een gezonde voeding of traktatiebeleid. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten, komt u dan gerust langs aan de Edmundstraat 3-5 te Paramaribo in de wijk Uitvlugt voor een rondleiding of voor het maken van een afspraak.

Missie

Het streven is continue een professionele leergemeenschap (PLG) te zijn, waarin talenten
worden ontwikkeld middels een eigentijds onderwijsconcept dat leidt tot jeugdigen die
zich zowel maatschappelijk als internationaal kunnen profileren.

Visie

In een uitdagende internationale Kangoeroe-gerichte omgeving met betrokken
medewerkers en partners, op innovatieve wijze bij te dragen aan de duurzame
ontwikkeling van succesvolle en zelfbewuste jeugdigen.

Bestuur

Het bestuur van de Kangoeroe Community School bestaat uit 5 leden. De formele portefeuille verdeling ziet er als volgt uit.

Jerrel Simons: fungerend Voorzitter
Ramond Mayland
Diana Sweet
Robby Glenn Holband
Alexander Deel

Het kinderdagverblijf Kangoeroe Community school heeft als doel:

  • Bouwen aan een goede band met het kind waardoor het kind zichzelf kan en durft te zijn in een gezellige, veilige en hygiënische omgeving.
  • Mogelijkheden en voorzieningen benutten om de verschillende ontwikkelingsgebieden van het jonge kind te stimuleren.
  • De ontwikkeling van het kind observeren en dit met ouders evalueren.
  • Kinderen op speelse wijze kennis laten maken met de geur, smaak en kleur van verantwoorde voeding.
  • Kinderen leren om zorg te dragen voor de wereld om zich heen en voor iedereen die daarin leeft.

Hoe bereiken we deze doelstellingen?

  • Pedagogisch medewerker-kind interactie: hoe de pedagogisch medewerker en het kind met elkaar omgaan
  • De groep: de rol en invloed van de groep kinderen en volwassenen
  • De binnen- en buitenruimte: de inrichting en het gebruik van de ruimte
  • Activiteiten: wat het kind kan doen of ondernemen (ontdekken, onderzoeken, uitproberen)
  • Spelmateriaal: alles waarmee het kind kan spelen