Advertentie

Kangoeroe High

Het voortgezet onderwijs krijgt met Kangoeroe High in de regio Kwatta in Paramaribo aan de Marinus van Doornstraat een ‘mooie toekomst.’

Een nieuwe particuliere middelbare school ‘’Kangoeroe High” aan de Marinus van Doornstraat te Kwatta. Zo’n vijf jaar geleden ontstonden de eerste ideeën voor de KH. De nieuwe school is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen de founders, het schoolbestuur, interne en externe werkgroepen in binnen- en buitenland en ouders. Het wordt een combinatie van een 5-jarige HAVO / en een 6-jarige VWO.

Ons model daagt jongeren in de “spring” van hun leven uit om zichzelf en hun talenten te ontdekken.

Tot onze doelgroep behoren alle leerlingen die na de Glo-6 toets van MinOWC een mulo verwijzing hebben. Op de Kangoeroe High zitten de leerlingen gedurende de eerste drie HAVO/VWO leerjaren in de brugperiode. “Ze krijgen dus volop de tijd om te groeien” Pas daarna als ze 14, 15 jaar oud zijn, kiezen ze wat bij hen past: HAVO of VWO. Die keuze is afhankelijk van de schoolprestaties en de VHN Toets van het MinOWC.

De KH is een vestiging van de Stichting Kangoeroe Community School. De KCS heeft op 07 maart 2019 een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de groepen 7 en 8. Toen en uit een enquête die eind 2017 / begin 2018 is gehouden, is duidelijk gebleken dat de ouders er alles voor over hebben dat de Kangoeroeschool haar eigen middelbare school heeft. Kwantitatief bekeken is dit een grote sprong, maar wij houden de nadruk op het persoonlijk contact, de kleinschaligheid en de huiselijke sfeer; zo stellen Hokstam en Sweet.

Het Uitgangspunt voor het onderwijs van Kangoeroe High is dat de leerlingen van nu de wereldburgers worden van de toekomst. Daarvoor hebben zij nodig: 21ste-eeuwse vaardigheden , een internationale oriëntatie, zelfreflectie, waardeoriëntatie en kennis van projectmatig werken aan interdisciplinaire projecten. Dit alles behoort tot het standaardrepertoire van innovatie van de Stichting Kangoeroe Community School.

Innovatie in het onderwijs = verandering, vernieuwing en verbetering.

De oprichters van de Kangoeroe High hebben voldoende onderwijservaring binnen alle niveaus van de kinderopvang en het primair onderwijs.

In de nabije toekomst gaan ze op zoek naar nauwe samenwerking met vervolgopleidingen en partners / bedrijven in Suriname en Nederland. De samen te stellen adviesraad zal bestaan uit mensen uit vervolgonderwijs (mbo, hbo en universiteiten) en het bedrijfsleven.

U bent geïnteresseerd in deze nieuwe middelbare school “Kangoeroe High”; Dan nodigen wij u uit voor meer informatie op onze website www. kangoeroeschool.com of Facebook of Instagram. U kunt ook bellen op het nummer: +597 8177349

De founders :

Jolanda Sweet en Vivian Hokstam