Ouders

Een bekend Afrikaans gezegde “it takes a whole village to raise a child” dat wilt zeggen: bij het grootbrengen van kinderen zijn alle mensen in de omgeving van het kind betrokken, de gehele gemeenschap waarin het kind leeft en leert.

Als school gaan wij een educatief partnerschap met u als ouders aan met een gemeenschappelijk belang: om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van uw kind te bevorderen. Een voorwaarde voor een educatief partnerschap is een goede communicatie tussen school en ouders.

Ouderbetrokkenheid is voor ons belangrijk omdat wij als school in educatief partnerschap graag op een lijn zitten met de ouders van het kind.

Ouderbetrokkenheid

Kinderen zijn er bij gebaat wanneer ouders en de school goed samenwerken. Wij nodigen ouders dan ook graag uit tijdens verschillende activiteiten te helpen en te ondersteunen. Wij hebben verschillende momenten om de ouderbetrokkenheid van ouders in beeld te brengen.

 • Breng- en haalmomenten
 • Deelname aan activiteiten
 • Oudergesprekken
 • Jaarlijkse kennismakingsavond
 • Thema avonden bij de kinderopvang en de naschoolse opvang
 • Nieuwsbrieven
 • Mededelingen per mail, via het bord of via de deuren
 • Ouderraad

Ouderraad

Om thuis en school op elkaar af te stemmen is contact met de ouders en betrokkenheid van de ouders bij de school noodzakelijk. Daarom heeft de stg. KCS een ouderraad samengesteld. Het doel van de ouderraad is het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school en de opvang.

Wat doet de ouderraad?

 • De ouderraad moet een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkeling van de school, KO en NSO en de betrokkenheid van ouders positief bevorderen.
 • De ouderraad helpt mee met het organiseren van (school, KO, NSO) activiteiten in de vorm van werkgroepen.
 • De ouderraad behartigt de belangen van de ouders bij de directie.
 • De ouderraad dient jaarlijks een verslag op te stellen met de activiteiten en taken die zij heeft verricht in het afgelopen jaar.
 • De ouderraad dient een overzicht van haar vergaderdata door te geven aan de directie.
 • De ouderraad dient iedere vergadering te notuleren en door te mailen aan de directie.
 • De ouderraad mag gevraagd en ongevraagd, bij voorkeur schriftelijk, adviezen geven over het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; het pedagogisch beleid; de klachtenregeling;
 • De ouderraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven ouders. Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar.