Kangoeroe High

Welkom op de Kangoeroe High

De Kangoeroe Community School en de Kangoeroe High, waar je altijd les krijgt,
digitaal en/of op school!

Wij onderscheiden ons door onze eigenzinnige benadering: Onderwijs op de beste en een moderne manier. De leerlingen die zich aanmelden voor Kangoeroe High maken een instaptoets. Deze instaptoets zal worden afgenomen in de vakken Ned, Rekenvaardigheid en Wiskunde. De leerling maakt kans geselecteerd te worden wanneer hij/zij het minimale cijfer van 6 per vak heeft behaald.

De eerste drie jaren van de onderbouw worden brugklassen genoemd. Het is een schakel tussen de basisschool en de middelbare school. Om kinderen te motiveren en te stimuleren om het maximale uit hun studie te halen, studeren de leerlingen gemiddeld 2 uren per dag met een studiebegeleider in de onderbouw.  (Leefhuis)
In het 1e leerjaar worden de leerlingen VWO begeleid door een speciale mentor/ coach naar een profielkeuze/vakkenpakket. Iedere klas heeft een mentor/coach. Dat is een leraar die speciale zorg voor de leerlingen in die klas heeft. Op Kangoeroe High zijn alle docenten coach
Deze overgang is voor leerlingen over het algemeen erg groot.

Ons Leefhuis biedt ontwikkeling bij:
∙ Andere leerroutes, het vormen van een hechte groep
∙ Leerling gestuurd onderwijs
∙ Het leren samenwerken, keuzes en een leerplanning maken
∙ Het voorbereiden op de samenleving d.m.v. speciale Onderwijs activiteiten
∙ Verantwoordelijkheid leren nemen en worden voorbereiden op de toekomst met
21ste -eeuwse vaardigheden
∙ Zelfbewustzijn en het nieuwe manier van leren
∙ Ontwikkelen van de creativiteit
∙ Leerling gestuurde projecten

Onderwijs op VWO-NIVEAU:
De Kangoeroe High is een school op VWO (6 jaar)-niveau. Ons onderwijs is zodanig ingericht, dat de leerlingen in de onderbouw gemeenschappelijk VWO-niveau volgen in alle vakken. Na klas 3 begint de bovenbouw en worden de leerlingen opgesplitst in verschillende VWO richtingen .

Schooltijden
Op schooldagen kun je vanaf 7.00 uur de school in. De lessen eindigen voor leerlingen om uiterlijk 14.00 uur.

Overhoringen/proefwerken en werkstukken
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een studiewijzer. Daarin kun je van elk vak zien welke onderwerpen er in de lessen behandeld worden en hoe deze worden afgesloten (proefwerk, presentatie, enz.).

Studieboeken
Om de lessen te kunnen volgen moeten de leerlingen over boeken en leermiddelen beschikken. De door de school gefaciliteerde studieboeken kunnen onderverdeeld worden in werkboeken en tekstboeken.Woordenboeken, Bosatlassen en Rekenmachines dienen door de ouders zelf te worden aangeschaft.

Boeken algemeen
Als nieuwe particuliere middelbare school, Kangoeroe High (KH), met een moderne uitstraling, hanteren wij een leermiddelenbeleid om met de beste leermiddelen in school de beste onderwijsresultaten te behalen. Leermiddelen zijn kostbaar, vandaar dat wij onze leerlingen stimuleren goed en zorgvuldig om te gaan met o.a. hun studieboeken. De KH groeit gefaseerd en is volledig op het schoolgeld aangewezen. Wij maken overwegend gebruik van nieuwe methoden/boeken die betrokken worden uit Nederland. De school faciliteert de beschikbaarheid hiervan. Wij vragen u nadrukkelijk erop toe te zien dat uw kind op een verantwoorde wijze omgaat met alle leermiddelen.

Digitalisering Policy KH : “ Bring your own device”
Onze digitale school richt zich o.a. op de 21ste -eeuwse vaardigheden. Er is steeds meer sprake van digitalisering van ons onderwijs, waarbij op school 1-op-1 onderwijs wordt gegeven. Hiermee wordt niet bedoeld 1 docent op 1 leerling, maar 1 ‘device’ per leerling. Elke leerling heeft een eigen laptop of tablet mee en daar wordt deels mee gewerkt. Leerlingen krijgen vanuit ons beveiligd KH netwerk toegang tot het internet. Hierdoor is er een enorme bron beschikbaar, meer dan met een gewoon leerboek. Je kunt dan op een heel andere manier werken, oefenen en leren. Daarnaast kunnen leerlingen met verschillende digitale tools werken. Een belangrijke competentie van elke leerling is de digitale geletterdheid. Dit moeten leerlingen optimaal kunnen om hun ontwikkeling succesvol te maken in de snel veranderende hedendaagse wereld. Op deze wijze kunnen leerlingen in elke les gebruikmaken van hun digitale leermiddel(en) in onze elektronische leeromgeving.

Kledingvoorschriften
In dit verband menen wij er goed aan te doen om u als ouder nadrukkelijk mee te delen dat bij elke discussie over de toelaatbaarheid van de kleding van onze leerlingen de door de school gehanteerde norm bepalend is. Leerlingen van KH dragen een T-shirt of polo met het logo van de school met daaronder een jeans of effen kakhi broek / rok. De toegestane kleuren van het uniform zijn: geel / rood / blauw /zwart en wit geen groen. De shirts kunnen worden aangeschaft bij Beyrouth Bazaar.

KH/KCS staat voor:
Innovatie in het onderwijs = verandering, vernieuwing en verbetering

Onze nieuwe particuliere middelbare school Kangoeroe High draait vanaf oktober 2019. De founders Jolanda Sweet en Vivian Hokstam geven het volgende aan:

  • Wijsheid, vorming, drang, vervolgonderwijs en veiligheid zijn kernwaarden die hebben gemaakt dat wij hebben geluisterd naar de roep van ouders om door te gaan naar voortgezet onderwijs.

  • Wij zijn er zeker van dat KH een enorme meerwaarde wordt voor het Voortgezet onderwijs in de regio Kwatta en geheel Paramaribo. “De leerlingen beschikken over een prachtig gebouw en een goed gekwalificeerd docententeam, waar zij hun talenten volop kunnen ontwikkelen.”

  • De KH heeft haar eigen onderwijsconcept: “Het aanbod is VWO-niveau. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de reguliere vakken, maar ook Omgangskunde, Studie coaching, My Schoolsnetworks, Sport, Ondernemerschap, Leren leren, 21ste -eeuwse vaardigheden behoren tot ons curriculum.

  • De school heeft ook een Leefhuis en een kantine voor gezonde voeding.

De Kangoeroe High valt onder de scholengemeenschap van de Stichting Kangoeroe Community School. “Kwantitatief is het een grote sprong, maar wij houden de nadruk op het persoonlijke contact, de kleinschaligheid en de huiselijke sfeer”; “Wij hebben de mogelijkheid om iets héél moois te creëren.

Wellicht gaat er voor de leerlingen een wereld open. Wij zijn een open school, waar iedereen kan meebouwen. Door in gesprek te blijven zorgen leerlingen, ouders en het KH-team ervoor dat de kwaliteit van ons onderwijs op peil blijft. Ook houden wij hierdoor de ontwikkelingen en werkwijze van de school transparant.

Wij hopen dat u via onze site de juiste informatie krijgt, aldus de founders Jolanda Sweet en Vivian Hokstam.

Ga naar ons aanmeldformulier