Kernpunten KH/KCS

Wij (KH/KCS) staan voor:
Innovatie in het onderwijs = verandering, vernieuwing en verbetering.

 • Definitie: onderwijsinnovatie= het onderwijs voor studenten of leerlingen verbetert, met behulp van een nieuwe aanpak of technologie. Met nieuwe technologie kun je denken aan internet, maar ook aan toepassingen zoals virtual reality. De digitale technologie is een oplossing om de huidige knelpunten in het onderwijs op te lossen.
 • Het aanbod is Surinaams onderwijs met
 • Een hechte leer- en leefgemeenschap die vorm krijgt in een school met Leefhuis.
 • extra curriculaire activiteiten
 • Aandacht voor de persoonlijke (o.a. sociale en emotionele) ontwikkeling.
 • Samen leven en leren. (uitwisselingsprogramma’s met andere scholen)
 • Ruimte bieden voor de ontplooiing van talenten.
 • Betekenisvol leren (leren vanuit thema’s en of onderwerpen bij de beleving en directe praktijk).
 • Kleine groepen.
 • Dialoog gericht (leerlingen, ouders, docenten, coaches zijn elkaars gesprekspartners.
 • Een veilige leeromgeving.
 • Integratie digitaal onderwijs (elke leerling werkt met een device m.b.v. methodes met extra digitale leermiddelen).
 • Erkend diploma.
 • Goede aansluiting op een vervolgopleiding (HBO/ Universitair) binnen en buiten Suriname.