Registratie

Beste bezoeker,

U bent nu op de website van de St. Kangoeroe Community School.
U kunt zich alleen registreren voor de kinderopvang en de Naschoolse opvang. Helaas kunnen we de registratie voor de basisschool niet openstellen. Op dit moment kunnen wij de vraag naar kindplaatsen niet beantwoorden, simpelweg vanwege plaatsgebrek.

Wij danken u voor uw getoonde belangstelling en wij verzekeren u ervan dat wij druk doende aan de oplossing bezig zijn te werken.

Uitgaande van het natuurlijk uitstroom proces stellen wij via deze een registratie lijst in waarop u geregistreerd wordt in de volgorde van aanmelding. Het toewijzen van opengevallen plekken vindt volgens de volgorde van deze lijst plaats. Registratie is geen garantie voor plaatsing. Voor meer informatie kunt u in de maand augustus de administratie contacten. Indien u niet geplaatst bent voor het schooljaar 2021-2022 komt uw registratie te vervallen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd met betrekking tot de ontwikkelingen binnen de KCS.

St. Kangoeroe Community School