Brede School

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE

Brede School onderwijs

Op onze brede school vindt u een kinderopvang, een basisschool en naschoolse opvang onder één dak. Het bieden van deze diensten maakt ons zo uniek en maakt de kinderen, onderwijzers en ouders sterk. Door opvang en onderwijs te combineren hoeft u niet twee verschillende plaatsen te bezoeken. Wij bieden een doorlopende leerlijn. Wellicht is dit voor u ook een uitkomst!!

Wij bieden kinderopvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Kinderen worden liefdevol verzorgd en de ontwikkeling van de kinderen wordt op een speelse manier gestimuleerd.

De kinderen van de kinderopvang stromen door naar de kleuterschool en zo naar het basisonderwijs.

Op onze basisschool worden kinderen klaargestoomd voor het voortgezet onderwijs. Wij hebben al enige jaren een hoog slagingspercentage van rond de 86,19%. Hier zijn wij heel trots op en hebben wij in samenwerking met de ouders, leerkrachten en de leerlingen kunnen bereiken.

Wij gaan op onze school mee met de actuele trends op het gebied van onderwijs. In samenwerking met het MINOV zijn wij van start gegaan met de nieuwe onderwijsmethodes die landelijk gebruikt worden. Om ons meer in de leerstof te kunnen verdiepen maken wij gebruik van een digibord. Hierop kunnen wij navigeren op het internet en verrijkend lesmateriaal aanbieden voor de lessen. Naast de Surinaamse methoden gebruiken wij aanvullende methodes en tests uit landen van de Nederlandse taalunie.

Door steeds meer gebruik te maken van onderwijsondersteunende middelen zoals de mediatheek met computers, het digibord, leesboeken en muziekinstrumenten brengen wij variatie aan in het leren. Hierdoor ontstaat “Leer-kracht”.

Als de school uit is bieden wij ook naschoolse opvang aan. Dit is bedoeld voor de kinderen waarvan de ouders werken na schooltijd. Deze naschoolse opvang is vanaf 12:30 uur tot 17:00 uur. Hier proberen wij bij de kinderen op een speelse manier de creatieve ontwikkeling te stimuleren. De kinderen hebben hier veelal de keus uit verschillende activiteiten.

Schoolbreed werken wij themagericht, gaan wij in op de actualiteiten uit de samenleving en vieren wij nationale feesten.

Welcome to The New School athletics program. Our sports program is a great way for students to enjoy the spirit of competition in a safe, structured environment, while using their talents to strive for success and excellence at a high level.

Open House

Our eager children have a real thirst for learning and our excellent staff team are committed and dedicated in ensuring that each and every child achieves. We have high standards and expect the best.
Liberal Arts 50%
Health 20%
Agricultural 70%
Agricultural 70%
Daily menu signs are posted at the beginning of all meal lines. Items offered as a part of lunch are listed within the grain, protein, milk, fruit and vegetable spaces on the menu board.

Daily menu signs are posted at the beginning of all meal lines. Items offered as a part of lunch are listed within the grain, protein, milk, fruit and vegetable spaces on the menu board.

Daily menu signs are posted at the beginning of all meal lines. Items offered as a part of lunch are listed within the grain, protein, milk, fruit and vegetable spaces on the menu board.